×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

SZKOLNY KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach 

Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych klasy 0-III i IV-VIII.

 

Regulamin konkursu:

1. W konkursie biorą udział chętni uczniowie z klas I-VIII oraz dzieci z oddziału ,,0”.

2. Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:

• I kategoria - oddział,,0”- III

• II kategoria - klasy IV-VIII

Cele: 

• Kultywowanie wśród uczniów tradycji świątecznych,

• Zachęcanie do działalności plastycznej na określony temat,

• Rozwijanie inwencji twórczej poprzez zastosowanie różnorodnych materiałów,

• Wzbudzanie emocji, radości i ożywienia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia,

 

Tematyka:  Wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej (choinka, bombka, figurka itp.)

Technika: Dowolna.

Forma: Kompozycja przestrzenna 

Materiał: Dowolny.

Kryteria oceny obejmują: estetykę wykonania, kreatywność, technikę, dekoracyjność, ogólne wrażenie artystyczne, wkład pracy.

Każda praca powinna być podpisana ( imię, nazwisko, klasa) na karteczce przymocowanej do zawieszki ozdoby.

Termin: Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2022r. Uczniowie przynoszą prace konkursowe do nauczyciela techniki.

 

Nagrody: Za zajęcie I, II i III miejsca są przewidziane nagrody.

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

Podsumowanie:

Dostarczone prace nie będą zwracane autorom, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w celach promocji konkursu lub celach charytatywnych.

Możesz zdobyć nagrodę i zostać św. Mikołajem! Pomyśl o tym!

Weź udział w konkursie!

Opiekunowie:

Marta Witek 

Joanna Piotrowska

Renata Rosa