×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

W ramach rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Dzięki Programowi szkoła zakupiła nowoczesny sprzęt, m.in. drukarkę 3D, sprzęt audio-wizualny, mikrokontrolery, roboty oraz klocki konstrukcyjne za łączną kwotę 60 000 zł. Sprzęty mają za zadanie uatrakcyjnić zajęcia szkolne oraz pozwolić uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.  Zakupione wyposażenie wykorzystane zostanie do kształtowania  i rozwijania umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.