×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

 

REGULAMIN ZBIÓRKI KARMY I DARÓW RZECZOWYCH dla schroniska „Przytulisko w Jadowie”

 

 1. Organizatorem i koordynatorem zbiórki jest Emilia Szczepanik.

2. Celem zbiórki jest wsparcie funkcjonowania schroniska „Przytulisko w Jadowie”, przez zgromadzenie jak największej ilości karmy dla zwierząt oraz innych darów rzeczowych niezbędnych do polepszenia warunków bytowych psów i kotów przebywających w tym schronisku. Zbiórka organizowana oprócz pomocy doraźnej dla zwierząt ma zwiększyć wrażliwość dzieci i dorosłych na ich los.

3. Zbiórka dla schroniska będzie trwała od 10 października 2022 r. do 28 października 2022 r.

4. Dary należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach.

5. Celem zbiórki jest zebranie datków dla zwierząt w postaci: karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, miseczki, smycze, obroże, szelki, szczotki, podkłady, obcinacze do pazurków.

6. Karma musi mieć ważny termin przydatności.

7. Zbiórka prowadzona będzie w formie datków rzeczowych.

8. Do zadań Organizatora należy:

- Przeprowadzenie zbiórki.

- Podsumowanie zbiórki.

- Przekazanie darów do schroniska „Przytulisko w Jadowie”

9. Uczestnictwo w zbiórce dla zwierząt jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości.

10. Zbiórka jest akcją charytatywną.

Koordynator i organizator zbiórki:
Emilia Szczepanik