×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

 

Niezwykle ważne umiejętności, pierwsza pomoc przedmedyczna. Harcerze ćwiczą jak udzielić pierwszej pomocy potrzebującym. Pozycja boczna ustalona i resuscytacja. Oswajamy się z wyzwaniami. Umiejętności te są niezbędne w realizowaniu zadań, wynikających ze stopni harcerskich. Każdy harcerz powinien to umieć.

hm. Maria Oleksiak