×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

W dniu 02.12.202 2r. – odbyły się warsztaty szkoleniowe dla uczniów kl. IV – VI przeprowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu: P. Katarzynę Pólkowską – psycholog i P. Urszulę Kowieską – Ścioch – pedagog. Głównym celem zajęć było uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w  internecie, zapoznanie z pojęciami hejt i mowa nienawiści, zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym hejtem. Przeprowadzono pogadankę z uczniami na temat ,,co to jest hejt”, jakie są sposoby obrażania w sieci, jak przeciwdziałać hejtowi. Wskazano instytucje, które pomagają ofiarom hejtu. Prowadzące warsztaty podzieliły uczniów na grupy. Każda grupa otrzymała zasady antyhejtowe w formie rozsypanki wyrazowej. Zadaniem uczestników było ułożenie otrzymanych słów w zdania. W wyniku działania uczniów wypracowane zostały zasady antyhejtowe, które pomogą uniknąć przykrych sytuacji w sieci oraz pokazują jak reagować na hejt.

G.B