×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeprowadzono szkolny konkurs plastyczny „Portret nauczyciela lub innego pracownika szkoły”.

Celem konkursu było:

 • kształtowanie wyobraźni uczestników poprzez prace plastyczne;
 • rozwijanie kreatywności oraz uzdolnień plastycznych;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych;
 • utrwalanie znajomości cech takich form rysunkowych jak portret;
 • upamiętnianie ważnych z perspektywy społeczeństwa szkolnego dni, jak Dzień Edukacji Narodowej.

W terminie wpłynęło 19 prac, 1 praca wpłynęła po terminie. 12 października przeprowadzono głosowanie, do którego byli uprawnieni nauczyciele, pracownicy obsługi jak również przedstawiciele Samorządów klasowych.  

Wyniki przedstawiły się następująco:

 • W kategorii pierwszej - klasy 0-1 wygrała Pola Sasin uczennica kl. 0
 • W kategorii drugiej - klasy 2-3 wygrała Maria Białek uczennica kl. III
 • W kategorii trzeciej - klasy 4-8 wygrała Diana Wojciechowska uczennica kl. VIII

Dodatkowo przyznano 3 wyróżnienia:

 • Zuzanna Białek uczennica kl. 0
 • Antonina Buraczyńska uczennica kl. IV
 • Aleksander Siekaczyński uczeń kl. VIII

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 13 października podczas Uroczystości Ślubowania Klasy I.

Bardzo dziękujemy panu radnemu Tomaszowi Siekaczyńskiemu za ufundowanie nagród dla laureatów i pozostałych uczestników konkursu. 

Małgorzata Bereda-Mielcarz
Renata Rosa