×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

28 września 2022 roku w godzinach od 09.00 do 16.00 na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiźnie i Muzeum „Wrota Bitwy Warszawskiej” w Ossowie odbyły się IV Powiatowo - Gminne Manewry Patriotyczne „Leśniakowizna - Ossów 2022”.

Organizatorami imprezy byli:

 1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Leśniakowiźnie
 2. Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920”
 3. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki i Kompania Rozpoznawcza z Białej Podlaskiej
 4. Państwowa Straż Pożarna w Wołominie
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie
 6. Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie SALWA w Wołominie
 7. Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie
 8. Sołectwo Stare Grabie

Nad organizacją i przebiegiem manewrów czuwał Sztab w składzie:

Dyrektor ZSP w Leśniakowiźnie Ewa Świderska, wicedyrektor Anna Zakrzewska, koordynator Zbigniew Wilczyński, nauczyciele - Elżbieta Matusiak-Łuba, Barbara Szałwia, Krystyna Kruszewska, Małgorzata Lewandowska-Strus, Ewa Dębska, Małgorzata Urbanowska, Edyta Żydlewska, Jolanta Luśtyk, Joanna Jagusz i Emilia Gajewska.

Opiekę medyczną zapewniała p. Jadwiga Zarzycka pielęgniarka szkolna oraz ratownicy medyczni z Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie.

Patronat honorowy nad organizacją manewrów objęli: Starosta wołomiński pan Adam Lubiak, Burmistrz Wołomina pani Elżbieta Radwan oraz Mazowiecki Kurator Oświaty, zaś patronat medialny - Wieści Podwarszawskie, Polska Zbrojna i Telewizja Wołomin.

IV Powiatowo - Gminne Manewry Patriotyczne realizowały następujące cele:

 • krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego oraz rozwijanie poczucia przynależności narodowej
 • zapoznanie z wydarzeniem historycznym w obrębie „małej ojczyzny” - przebiegiem i znaczeniem Bitwy Warszawskiej
 • uczczenie pamięci poległych w Bitwie Warszawskiej oraz złożenie hołdu ks. Ignacemu Skorupce pod Krzyżem upamiętniającym jego śmierć
 • prezentacja i popularyzacja twórczości dzieci i młodzieży o tematyce patriotycznej
 • przygotowanie młodzieży w formie sportowej rywalizacji do postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
 • popularyzacja i eksponowanie tradycji oraz współczesnego oblicza jednostki wojskowej w środowisku szkolnym
 • prowadzenie działalności promującej służbę wojskową
 • realizacja założeń doradztwa zawodowego (wojsko, straż pożarna, muzeum, turystyka, pomoc medyczna)
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz instytucjami pozarządowymi.

Do współzawodnictwa w ramach manewrów przystąpiło 18 siedmioosobowych patroli pod opieką nauczycieli, które reprezentowały następujące szkoły:

 • SP nr 1 im. M. Konopnickiej w Słupnie
 • SP nr 2 im. M. Chełmońskiej - Szczepankowskiej w Słupnie
 • SP im. J. H Dąbrowskiego w Czarnej
 • SP im. Jana Pawła II w Tłuszczu
 • SP im. Zofii Solarzowej w Miąsem
 • SP im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu
 • SP im. Armii Krajowej w Starych Załubicach
 • SP nr 4 im. Marynarki Wojennej w Wołominie
 • SP nr 1 im. generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach
 • SP im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach
 • SP im. Jana Pawła II w Duczkach
 • SP im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie
 • SP im. Janusza Korczaka w Jasienicy
 • SP nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie
 • SP w Leśniakowiźnie
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Poświętnem
 • SP im. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach
 • Liceum Ogólnokształcące  im. rot. Witolda Pileckiego w Ząbkach

Podczas rejestracji patrole zostały wyposażone w Kartę Patrolu, szczegółowy Program Manewrów, mapę okolicy, koszulki z logo manewrów, okolicznościową przypinkę, długopis, wodę mineralną. Ponadto każdy uczestnik mógł skorzystać z profesjonalnego makijażu - kamuflaż wojskowy w wykonaniu uczennic I LO PUL z Wołomina.

Patrole w chwili rejestracji dostarczały przygotowany wcześniej plakat o tematyce patriotycznej związany z 102. rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Manewry rozpoczęły się o godzinie 9.30 apelem, podczas którego przedstawiono patrole reprezentujące poszczególne szkoły oraz zapoznano uczestników z zasadami współzawodnictwa w określonych konkurencjach.

Na terenie Ossowa patrole uczestniczyły w konkurencji strzelania z broni sportowej, rowerowym torze przeszkód, wojskowym torze przeszkód, przeprawie przez rzekę Długą po moście linowym, a także obejrzały film historyczny „Bitwa Warszawska 1920” i brały udział w warsztatach historycznych z rekonstruktorami.

Następnym zadaniem był marsz na azymut drogą leśną z Ossowa do Leśniakowizny (ok. 4,2 km). Podczas marszu należało rozwiązać krzyżówkę historyczną związaną tematycznie z Bitwą Warszawską, złożyć hołd ks. Ignacemu Skorupce pod Krzyżem upamiętniającym jego śmierć.

W dalszej części manewrów patrole uczestniczyły w konkurencji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykonywały zadanie w konkurencji pionierki biwakowej (rozstawianie namiotu na czas). Plakaty patriotyczne przygotowane przez patrole zostały ocenione przez jury z MDK Wołomin, a następnie zostały zaprezentowane na wystawie w ZSP w Leśniakowiźnie. Na zakończenie manewrów odbyły się występy muzyczne o tematyce patriotycznej w wykonaniu wszystkich patroli.

Uczestnicy manewrów zostali zaproszeni na posiłek (wojskowa grochówka) do stołówki szkolnej.

IV Powiatowo - Gminne Manewry Patriotyczne „Leśniakowizna - Ossów 2022” zakończył apel na boisku szkolnym.

Dyplomy, puchary i medale wręczała burmistrz Wołomina - pani Elżbieta Radwan (główny sponsor), Przewodniczący Komisji  Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z jednostkami Samorządu Terytorialnego - pan Robert Roguski, Dyrektor ZSP - pani Ewa Świderska, Prezes Bractwa Strzeleckiego „Salwa” pan Artur Domański oraz sołtys sołectwa Stare Grabie  pan Daniel Krzemiński.

Klasyfikacja generalna patroli w IV Powiatowo - Gminnych Manewrach Patriotycznych „Leśniakowizna - Ossów” przedstawia się następująco:

I miejsce – SP w Leśniakowiźnie (opiekun patrolu Teresa Krawczyk)

II miejsce – SP im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach (opiekun patrolu Marta Witek)

III miejsce – SP  im. Jana Pawła II w Duczkach (opiekun patrolu Anna Winnicka - Kucharek)

IV miejsce – SP im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Czarnej (opiekun patrolu Beata Szulim)

V miejsce – SP im. Janusza Korczaka w Jasienicy(opiekun patrolu Mateusz Ulejczyk)

VI miejsce – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Poświętnem(opiekun patrolu Sylwia Wierzbicka)

VII miejsce – SP 1 im. M. Konopnickiej w Słupnie (opiekun patrolu Patrycja Kuś)

VIII miejsce – SP 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie (opiekun patrolu Witold Iżycki)

IX miejsce – SP nr1 im. generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach (opiekun patrolu Wojciech Nikiel)

X miejsce – SP  im. Jana Pawła II w Tłuszczu (opiekun patrolu Aleksandra Domańska)

XI miejsce – SP im. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach (opiekun patrolu Agnieszka Strzembosz)

XII miejsce – SP im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie (opiekun patrolu Elżbieta Kozłowska)

Ponadto patrol ze szkoły podstawowej w Stryjkach otrzymał nagrodę specjalną dla „Najbardziej walecznej drużyny” ufundowaną przed dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920” pana Krzysztofa Jaszczaka.

Podziękowano współorganizatorom i sponsorom. Są to:

 • p. Adam Lubiak - Starosta powiatu wołomińskiego
 • p. Elżbieta Radwan - Burmistrz Wołomina
 • p. Krzysztof Jaszczak - Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920”
 • Pułkownik Artur Kozłowski - 1.Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki
 • St. Bryg. Bogusław Majchrzak - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
 • p. Aniela Łuczyk - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie
 • p. Agnieszka Kaczyńska - Dyrektor LO PUL w Wołominie
 • p. Andrzej Domański - Prezes Bractwa Strzeleckiego „SALWA”
 • p. Daniel Krzemiński - Sołtys sołectwa Stare Grabie - organizator (instruktor turystyki kwalifikowanej - turystyki rowerowej) i sponsor
 • p. Maria Rajchert - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Wołominie
 • p. Aleksandra Krzemińska - organizator rowerowego toru przeszkód
 • p. Adam Drajkowski – organizator konkurencji pionierka biwakowa
 • p. Michał Półtorak - Redaktor Naczelny Wieści Podwarszawskich
 • p. Alicja Kupis - Studio „Laboratorium piękna” - organizator i sponsor
 • p. Grzegorz Gryz - DIET FRIEND - sponsor
 • p. Halina Kieś - sklep „Frykas” w Leśniakowiźnie – sponsor
 • p. Marek Woch  - Właściciel firmy Clean World FHU w Leśniakowiźnie
 • p. Grażyna Sobierajska – Dyrektor Liceum Ogólnokształcące  im. rot. Witolda Pileckiego w Ząbkach
 • p. Tomasz Kowalczyk - sponsor

Wiele ciepłych słów skierowała do uczestników i organizatorów burmistrz Wołomina  pani Elżbieta Radwan.

Organizatorzy manewrów podziękowali reprezentacjom szkół z powiatu wołomińskiego za uczestnictwo w manewrach i skierowali zaproszenie do udziału w V Powiatowo - Gminnych Manewrach Patriotycznych w roku 2023.