×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Harcerze z 15 dh.im. Janusza Korczaka na początku listopada udali się na wędrówkę, aby uczcić pamięć zasłużonych tej ziemi mieszkańców, którzy odznaczyli się w swoim życiu odwagą, męstwem, wiarą w lepsze dla Ojczyzny czasy.

Odwiedziliśmy Pomnik Pamięci, ufundowany przez gminę i mieszkańców.

To prosta forma: krzyż i dwa kamienie -  wyraża jednak wszystko. Na jednym z nich napis:”W okresie II wojny światowej w m. Malcowizna, dziś Rudniki, mieścił się tajny sztab Armii Krajowej. Cześć Bohaterom”. Na drugim:”W latach 1942 - 45 w tym miejscu, u Marianny i Leona Teleśnickich mieszkała Anna Walentynowicz, słynna działaczka Solidarności.

Jest to Pomnik Wolności i Solidarności. Harcerze uczcili to miejsce, zaczynając od jego porządkowania, następnie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Minutą ciszy oddaliśmy cześć Bohaterom.

Należy podkreślić duże zaangażowanie harcerzy, tych starszych, co oczywiste, ale także tych, którzy dopiero zaczynają swoją harcerską przygodę. Była to lekcja patriotyzmu, uczniowie wysłuchali krótkich informacji historycznych.

Następnie odwiedziliśmy Panią Helenę Kruk, która prowadzi gospodarstwo agroturystyczne w Rudnikach. Pani Helena przy ognisku poczęstowała nas pyszną herbatą, opowiedziała o miejscach pamięci, które są w tym rejonie. Razem z nami śpiewała harcerskie piosenki. Serdecznie dziękujemy za tak ciepłe przyjęcie.

W tych dniach miejsca pamięci rejonu odwiedzili instruktorzy harcerscy HORN. Również oddali cześć Bohaterom. Oprócz Pomnika Wolności i  Solidarności byliśmy w miejscu zagłady śp. Rodziny Beredów, zamordowanych przez faszystów w czasie wojny. Będziemy chcieli dokładniej poznać ich historię, jako świadectwo bohaterstwa i miłości do Ojczyzny.

Cześć Ich Pamięci!

Poniżej krótka fotorelacja.

hm. Maria Oleksiak