×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

SZANOWNI RODZICE!

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom uczniów informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym i nformujemy, że Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opi ekunów) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Szkoły.

Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach z siedzibą: Stryjki 2, 05-240 Tłuszcz.

Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych, o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także o prawie do wniesienia skargi, będzie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły oraz będzie rozpowszechniana wśród rodziców i opiekunów.

Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach przetwarza wizerunki uczniów (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

  • funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz ich rodzicom
    oraz
  • związanych z promocją Szkoły - na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach z siedzibą: Stryjki 2, 05-240 Tłuszcz.

Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialna jest Szkoła.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Szkoła Podstawowa im. ks.Jana Twardowskiego w Stryjkach NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków uczniów lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na szkolnych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.