×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

"ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! Dlatego powstał program edukacyjny: Śniadanie Daje Moc, w którym Nauczyciele i Rodzicie uczniów klas 0-3 szkół podstawowych, tworzą w klasach Kluby Śniadanie Daje Moc oraz obchodzą 8 listopada Dzień Śniadanie daje Moc.

owocewarzywaOd roku szkolnego 2017/2018 dotychczasowe działające niezależnie od siebie programy "Mleko w szkole" oraz "Owoce i warzywa w szkole" zostały zastąpione jednym wspólnym programem. Darmowe mleko, warzywa i owoce otrzymują uczniowie klas I-V. Głównym celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie, a także propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

ueW roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole ruszył projekt  Województwa Mazowieckiego pn. ,,Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -  Moja Przyszłość’’,  który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

mlekoOd kilku lat uczniowie naszej szkoły objęci są programem „Szklanka Mleka”.
Ideą programu jest, aby co dzień każdy uczeń miał szansę na kartonik świeżego, pożywnego mleka w swojej szkole. Mleko spożywane w placówkach oświatowych dotowane jest przez Unię Europejską. Jak wynika z wieloletnich badań naukowych prowadzonych na całym świecie mleko oraz jego przetwory należą do najbardziej wszechstronnych produktów pod względem wartości odżywczej.