×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

 

 

 

Rodzice uczniów zainteresowani ubezpieczeniem grupowym dzieci dokonują wpłaty na konto bankowe: 

42 1240 6960 4539 1623 0313 6797

do dnia 15. 10. 2022 r.

wpisując w tytule płatności nazwę szkoły (Szkoła Podstawowa w Stryjkach)  oraz imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasę, do której uczęszcza dziecko (dzieci)

lub

wpłacają wcześniej przygotowaną kwotę w gabinecie dyrektora

Numer polisy PCW136797 

Składka za jednego ubezpieczonego: 34,00 zł

Składka za drugie i kolejne dziecko z naszej szkoły (50% składki): 17,00 zł

Prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły potwierdzenia o dokonaniu wpłaty na ubezpieczenie (w przypadku płatności na konto)

Rada Rodziców

Warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym