×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images


 

Termin składania wniosków: 15 września 2022 r.

Stypendium przysługuje uczniom kl. I-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych zamieszkałym na terenie Gminy Tłuszcz.

Kryterium dochodowe wynosi 600 zł netto na osobę w rodzinie. Świadczenia wychowawczego (500+) nie wlicza się do dochodu.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód netto ze wszystkich źródeł za miesiąc sierpień 2022 r.

Wypłata nastąpi po dostarczeniu przez rodziców faktur (nie paragonów) na zakupione przybory szkolne, plecaki, obuwie

i ubrania sportowe, słowniki itp.

 

Druki wniosków na stypendium szkolne można pobrać na stronie internetowej www.szkolastryjki.pl lub w sekretariacie szkoły.