×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

W dniu 19 października 2020r. dyrektor szkoły został poinformowany przez rodzica o pozytywnym wyniku testu dziecka z klasy ,,O” na covid-19.

Zgodnie z obowiązującymi  procedurami dyrektor natychmiast zawiadomił o tym fakcie  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołominie. Po wielominutowej rozmowie sanepid postanowił, że cała klasa zero wraz z wychowawczynią w dniach 20-23 października 2020r. będzie przebywać na kwarantannie  domowej. Dyrektor  został zobligowany do przesłania  do PSS-E w Wołominie listy uczniów klasy zero wraz z numerami telefonów i adresami zamieszkania dzieci. Sanepid będzie kontaktował się bezpośrednio z rodzicami w celu ustalenia dalszych procedur. Według  decyzji sanepidu  na  kwarantannie  będą przebywać tylko dzieci i nauczycielka klasy zero. Pozostałe dzieci będą uczęszczać do szkoły, ale  powinny być pod ścisłą kontrolą swoich rodziców w razie niepokojących objawów (temperatura, duszności i problemy z oddychaniem) mają kontaktować się ze szkołą oraz sanepidem.

O całej sytuacji zostały powiadomione władze Gminy Tłuszcz oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie. Proszę o zachowanie spokoju.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach
mgr Piotr Jurkowski