×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Druki wniosków na stypendium szkolne można pobrać w sekretariacie szkoły.
Termin składania wniosków: 15 września 2020 r.
Stypendium przysługuje uczniom kl. I-VIII szkoły podstawowej zamieszkałym na terenie Gminy Tłuszcz.
Kryterium dochodowe wynosi 528 zł netto na osobę w rodzinie.
Świadczenia wychowawczego (500+) nie wlicza się do dochodu.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód ze wszystkich źródeł za miesiąc sierpień 2020 r.

Wypłata nastąpi po dostarczeniu przez rodziców faktur (nie paragonów) na zakupione przybory szkolne, plecaki, obuwie i ubrania sportowe, słowniki itp.

DO POBRANIA: