×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

W związku ze zbliżającym się zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych Mazowiecki Kurator Oświaty przypomina o obowiązującym na terenie całego kraju stanie epidemii i związanymi z tym ograniczeniami.

W związku z powyższym procedurę wydania świadectw powinna być ustalona w taki sposób, aby ich odbiór przez uczniów odbywał się z zachowaniem dystansu społecznego, w jak najmniejszych grupach lub indywidualnie oraz przy stosowaniu odpowiednich środków ochrony.

Uczeń może odebrać świadectwo szkolne także w innym dniu.

Mazowiecki Kurator Oświaty zwraca uwagę, że aktualna sytuacja uniemożliwia organizowanie na terenie szkół tradycyjnych spotkań, apeli i akademii. Mając na uwadze zalecenia Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego zaplanowano zakończenie roku szkolnego w sposób zapewniający bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli.

 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/20 w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach.