×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie bez względu na dochody otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.