×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

W związku ze zbliżającym się zakończeniem zajęć dyd.-wych. Mazowiecki Kurator Oświaty przypomina o ograniczeniach związanych ze stanem epidemii.

Przedstawiamy komplet przyborów do zerówki, który powinno posiadać każde dziecko rozpoczynające we wrześniu naukę w klasie 0.

 

Zgodnie z ustaleniami z działem księgowości nadpłata za żywienie przechodzi na miesiąc wrzesień 2020 r.

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/20 w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach.

Do 26 czerwca br. przedłużono kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych.

Harmonogram oraz wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia w 2020 roku egzaminu ósmoklasisty.

Podkategorie