×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

9 czerwca 2022r. uczniowie klasy I, II i III odwiedzili Skansen Kultury Ludowej i Ziemiańskiej w Kuligowie nad Bugiem. Miejsce stworzone jest przez pana Wojciecha Urmanowskiego. Znajduje się tam dworek szlachecki, wiejska chata, przydrożna kuźnia, spichlerz, stodoła, obora i wozownia, czyli wszystko, co w dawnej wsi mazowieckiej zapewniało dobre gospodarowanie. W muzeum zgromadzone są obiekty zarówno z najbliższych okolic Kuligowa (czyli z Radzymina, Wołomina i Wyszkowa), jak i ze znacznie bardziej oddalonych miejscowości z Podlasia. Uczniowie, zwiedzając poszczególne zabudowania, poznawali architekturę ludową, wystrój z dawnej epoki, stroje ludowe i inne elementy folkloru. Przewodnik przybliżył historię oraz przeznaczenie narzędzi i sprzętów niezbędnych w ciężkiej pracy na wsi. Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach ceramicznych, lepili z gliny, malowali dzbanki farbami, które po wyschnięciu zabrali do swoich domów. Po zwiedzaniu i zajęciach artystycznych był czas na poczęstunek – pieczone kiełbaski.

Emilia Szczepanik