×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

W tym roku szkolny w Naszej Szkole przeprowadzano innowację pedagogiczną pt. „ABC pomocy – umiem ratować”, która skierowana była do uczniów klas I-III oraz IV-VI.  Głównymi celami innowacji było zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy i numerami telefonów służb ratowniczych w Polsce, wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo innych oraz gotowość niesienia pomocy innym. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu gdzie dzieci uczyły się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy poprzez zabawę oraz udział w zajęciach praktycznych. Biorąc pod uwagę, że każde dziecko to dzielny mały człowiek, który może pomóc ratować życie, jako dorosły człowiek społeczeństwa, na pewno będzie wiedział, co robić.

Marta Witek