×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Nasza drużyna stara się brać udział we wszystkich uroczystościach patriotycznych w gminie. W okresie wakacji są dwa takie święta: 1 Sierpnia - rocznica pamięci o powstańcach warszawskich i 15 Sierpnia - w tym roku setna rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Poniżej krótka fotorelacja, do której załączam także zdjęcia z 1 Września, kiedy to na Konarach oddaliśmy hołd ofiarom II wojny światowej.
Serdecznie dziękuję Weronice, Mai, Oldze i Martynie oraz ich Rodzicom za zaangażowanie i współpracę.

Ten rok szkolny z pewnością będzie dla nas trudny ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią. Możemy jednak pracować także zdalnie, realizując swoje sprawności, próby na stopnie.
Jestem pełna nadziei, że uda się nam zorganizować na jesieni zajęcia plenerowe.

Jeszcze jedna informacja: do naszej drużyny harcerskiej można się zapisać w każdym czasie. Od września do stycznia zwykle trwa okres próbny. Zapraszamy uczniów szkoły od klasy czwartej.

Czuwaj!
hm Maria Oleksiak