×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Dyrektor szkoły informuje uczniów klasy 8 i ich rodziców, że w dniach 30-31 marca i 1 kwietnia będzie możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w egzaminie próbnym. Materiały do egzaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://www.cke.gov.pl/ oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

- 30 marca (poniedziałek), ok. godz. 9.00 - j. polski
- 31 marca (wtorek),  ok. godz. 9.00 - matematyka
- 1 kwietnia (środa)  ok. godz. 9.00  - j. angielski

Materiały obejmą arkusze w wersji standardowej i nagrania w formacie mp3 do zadań z języka obcego.
Wskazane jest, aby uczniowie - po pobraniu materiałów - rozwiązywali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania  w dostępnej przez ucznia formie:
- w pliku w edytorze tekstów,
- na wydruku (jeżeli uczeń dysponuje drukarką),
- korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo lub odręcznie),
- na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Udział w egzaminie jest dobrowolny. Dyrektor szkoły  prosi uczniów i rodziców o wzięcie udziału w egzaminie i samodzielne rozwiązywanie zadań. Próbny egzamin przeprowadzany jest wyłącznie w celu informacyjnym (danie uczniom szansy pracy z arkuszem w odpowiednim czasie) oraz diagnostycznym (sprawdzenie, które wiadomości uczeń opanował, a które musi jeszcze powtórzyć).

Po wykonaniu zadań uczeń prześle swoją pracę do nauczyciela przedmiotu, który tylko sprawdzi pracę, bez wystawiania oceny. Wyniki egzaminu nie będą, w żadnym stopniu, miały wpływu na ocenę  końcową z poszczególnych przedmiotów.

Dyrektor  Piotr Jurkowski