×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

     Już 11 lutego 2020 r. będziemy obchodzili kolejną edycję Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

     W dniu 05.02.2020r. odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej, przeprowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu: P. Lidię Wielądek – dyrektor poradni i P. Iwonę Tyczyńską - psycholog. Tematyką zajęć był hejt w Internecie. Dzisiejszy Internet zalewany jest treściami, które mają znamiona mowy nienawiści, hejtu i cyberprzemocy. Obrażanie, znieważanie i ośmieszanie to stały krajobraz w komentarzach pod filmami, zdjęciami, postami czy artykułami.

     Tymczasem powszechność hejtu i mowy nienawiści w sieci niosą za sobą konsekwencje nie tylko dla ofiar ale także dla innych ich odbiorców, którzy oswajają się z przemocą w Internecie i funkcjonują w atmosferze przyzwolenia na nią.

     Kluczową kwestią walki z hejtem jest reagowanie na to zjawisko – a reagować powinny zarówno ofiary, jak i świadkowie hejtu. Prowadzące zajęcia zwróciły uwagę uczniów na konieczność podejmowania działania w sytuacji zetknięcia się z cyberprzemocą m.in. poprzez zgłaszanie krzywdzących treści administratorom stron czy wsparcia dla ofiary.  Uczniowie poinformowani zostali również o możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji pojawiającego się hejtu.

G.B