×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Z okazji Święta Książki dnia 10 czerwca odbyło się spotkanie biblioteczne pod hasłem "Poeci dzieciom". Przedstawienie o pisarzach i poetach przygotowali uczniowie kl. 3 Szkoły Podstawowej. Nad przebiegiem uroczystości czuwała jak zawsze "Wróżka" – uczennica kl. 8  - Maja Dzięcioł. Tematyką spotkania były życiorysy i twórczość wielu znanych poetów, np. Ks. Jana Twardowskiego, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Władysława Bełzy, Marii Konopnickiej, Janiny Porazińskiej i wielu innych pisarzy, także i tych współczesnych. Uczniowie zapoznali się z najważniejszymi wydarzeniami z ich życia i wysłuchali wybranych utworów poetyckich.

Na zakończenie spotkania Pan Dyrektor Piotr Jurkowski podziękował występującym.  Najlepszym czytelnikom rozdano nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców.

E. Szczepanik
G. Białek