×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest corocznie w ramach upamiętnienia uchwalenia konstytucji 3 Maja w 1791r. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa regulująca ustrój prawny państwa.

W uroczystościach gminnych brali udział harcerze TS HORN, w tym nasza drużyna. Szczególne podziękowania za harcerską postawę dla dh. Mai Jurkowskiej.
W poczcie sztandarowym szkoły były dh. Weronika Piotrowska i dh. Klaudia Balcerak.

Większym akcentem zaznaczyli się harcerze 15 dh. im. Janusza Korczaka w naszej placówce, gdzie w większości brali udział w uroczystej akademii z tej okazji. Wszyscy uczniowie wykazali się prospołeczną postawą, pomagając w organizacji wydarzenia.

To niezwykle ważny moment kształtowania postaw patriotycznych. Uroczystość przygotowywali nauczyciele: p. Agata Kosiorowska, p. Danuta Jurkowska, p. Stefan MIkiciuk i p. Maria Oleksiak we współpracy z pozostałymi pracownikami.

M.O.